Doelstelling

De doelstelling van DEI is het bieden van een zinvolle en prettige dagbesteding en/of ambulante begeleiding.
Ieder voelt zich het prettigst bij een dagindeling die aansluit bij zijn of haar leefritme, het hebben van een gezond dagritme.

Werk is belangrijk voor mensen, het is een hulpmiddel tot vormgeving van het leven. DEI biedt een werkplek aan waar men zichzelf kan zijn.
Mensen met een beperking krijgen hier de mogelijkheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan het geheel waarvan  ze  deel uit maken. De sfeer is zeer huiselijk en warm. Het brengt spontane creaties naar boven die invulling mogen hebben en die weer op hun beurt  naar nieuwe activiteiten kunnen leiden.

We zijn creatief bezig met het maken van producten voor de winkel, we restaureren, fotograferen, vilten en pimpen materiaal op, maar ook gaan we zeilen, zwemmen, wandelen op de zeedijk etc. We benaderen de KUNST van het werken in de breedste zin van het woord. We maken DEI-kunst!

Kortom, DEI vindt het belangrijk om in te steken op wat de mogelijkheden zijn en wat mensen trots en gelukkig maakt. Wat je beperking ook is, samen vinden we mogelijkheden!