Begeleiding

Begeleiding is hulp in het dagelijks leven om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

Het kan dan gaan om gesprekken, om hulp bij praktische zaken zoals administratie, vaardigheden en sociale contacten oefenen, woonbegeleiding, hulp om gedragsproblemen te verminderen, leren om zelf de regie te houden of ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis.

Soms heb je even hulp nodig omdat je er niet meer uit komt. Om dit te vragen is soms lastig.  Uit gesprekken met onze medewerkers (medewerkers bij ons wilden niet meer cliënt genoemd worden, maar als volwaardig medemens met mogelijkheden bestempeld worden) is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat medewerkers bij ons op de dagbesteding graag meer willen ondernemen om hun zelfredzaamheid te vergroten.

De kunst om dit te bewerkstelligen is motiveren, stimuleren en veel geduld hebben. Vraaggericht werken is daarbij een essentieel onderdeel.

Op onze dagbesteding proberen we zoveel mogelijk in mogelijkheden te denken en hebben we een legio aan activiteiten om voor ieder wat wils te vinden. Het is niet altijd duidelijk wat een bepaalde medewerker nou precies leuk vind, daarvoor liggen er bij ons activiteiten die ze kunnen uit proberen om te kijken wat bij hun past.

Ons beleid is open en eerlijk. Wij nemen in acht dat het om hun proces gaat waarbij wij mogelijkheden bieden om het proces te stimuleren. Veel humor en weinig druk zijn hierbij belangrijke factoren. De ontspannen sfeer brengt mee dat er veel samenspraak en overleg is waardoor je een samenhorig geheel creëert waarmee het prettig werken is.